Η χρήση τεχνολογιών αιχμής στην ιατρική επιστήμη είναι σημαντική τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Είναι πλέον γεγονός ότι οι ιατροί με την εξειδίκευσή τους στις νέες τεχνολογίες πραγματοποιούν πιο αποτελεσματικά διαγνώσεις, επεμβάσεις αλλά και θεραπείες που σε άλλη περίπτωση θα ήταν ίσως και ανέφικτο να πραγματοποιηθούν. Αντίστοιχα οι ασθενείς έχουν πολλαπλά οφέλη, όπως περισσότερη ασφάλεια και ανώδυνα αποτελέσματα, ενώ σε περιπτώσεις επεμβάσεων ελαχιστοποιείται ο χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης.

 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη εγκατάσταση στη χώρα μας του αξονικού τομογράφου διπλής λυχνίας 2Χ128 ανιχνευτών Somatom Flash. Οι δύο σημαντικότερες βελτιώσεις του συγκεκριμένου αξονικού τομογράφου είναι η ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας και η ταχύτητα ελέγχου μεγάλων περιοχών του ανθρωπίνου σώματος.

Με την αύξηση των απεικονιστικών εξετάσεων τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το θέμα της δόσης ακτινοβολίας, που λαμβάνουν οι ασθενείς, η οποία έχει συσσωρευτικό χαρακτήρα. Στον Somatom Flash χρησιμοποιείται η τεχνική ΙRIS, ένας νέος μαθηματικός αλγόριθμος ανασύνθεσης των τομών που επιτρέπει ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας έως και 80% ανάλογα με την περιοχή που εξετάζεται. Η ελάττωση της δόσης επιτυγχάνεται χάρις στη μεγάλη ταχύτητα του τομογράφου που έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να ακτινοβολείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτόματη ρύθμιση της λυχνίας, ώστε να εκπέμπεται η ελάχιστη απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας και χρησιμοποιούνται φίλτρα για την προστασία ακτινοευαίσθητων οργάνων όπως π.χ οι μαστοί.

Μία από τις πλέον εντυπωσιακές πρόσφατες εφαρμογές της Αξονικής τομογραφίας είναι ο έλεγχος των στεφανιαίων αγγείων. Λόγω της συνεχούς κίνησής τους με την καρδιακή λειτουργία , υπάρχει μικρό χρονικό παράθυρο για την λήψη τομών. Η διπλή λυχνία του Somatom Flash επιτρέπει χρονική διακριτικότητα 70 χιλιοστών του δευτερολέπτου η οποία είναι η μισή από αυτήν που επιτυγχάνουν οι καλύτεροι τομογράφοι μονής λυχνίας. Έτσι επιτρέπει την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων χωρίς τεχνικά σφάλματα (artifacts ) ακόμη και σε δύσκολους ασθενείς με υψηλές σφύξεις ή αρρυθμία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αξονική στεφανιογραφία έχει αποδειχθεί αξιόπιστη μέθοδος για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου με ποσοστό που κυμαίνεται από 95 έως 100%. Σε συνδυασμό με την σταθερά καλή ποιότητα και τη χαμηλή δόση ακτινοβολίας (που μπορεί να είναι 70-80% χαμηλότερη από αυτήν της κλασσικής στεφανιογραφίας) πρέπει να είναι εξέταση εκλογής σε ασθενείς μικρού ή μέσου κινδύνου με άτυπα στηθαγχικά ενοχλήματα, ώστε να αποφεύγονται άσκοποι καθετηριασμοί. Ταυτόχρονα εφόσον αποδειχθεί κλινικό όφελος, μπορεί να εξελιχθεί σε εξέταση screening του πληθυσμού υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μεγάλη ταχύτητα του τομογράφου Somatom Flash διευκολύνει την εξέταση μη συνεργάσιμων ασθενών όπως παιδιά ή πολυτραυματίες αφού μειώνονται σημαντικά τα artifacts κίνησης και δεν είναι απαραίτητη η συγκράτηση της αναπνοής. Για τους υπόλοιπους ασθενείς η διαδικασία είναι εξαιρετικά φιλική και δεν προσθέτει άγχος, καθώς ο χρόνος εξέτασης δεν υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα.

 

 

 

Dr. Ανδρέας Παπαδόπουλος

Ακτινολόγος

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

#########