Ο Σύλλογος το Μέλλον είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει τους παρακάτω στόχους:

  • Κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών που πάσχουν από συγγενείς ανωμαλίες με ή χωρίς ψυχοκινητική καθυστέριση.
  • Σωστή ενημέρωση των οικογενειών με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για την επιστημονική ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης .
#########