Ελένη Πολυχρονάκη
Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας ΝΕΕΣ,Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ειδικεύτηκε στην Αιματολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών , Α΄ΠΠ Κλινική.Η Διδακτορική Διατριβή της με θέμα «Μετεωρολογικοί Παράγοντες και Καρδιαγγειακή θνησιμότητα στην περιοχή της Αθήνας» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Υγιεινή και Επιδημιολογίας.University of Texas , Health Science Center at Houston, Fellow in Hematology-Oncilogy

#########