Με κύριο αίτημα την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την φυσικοθεραπεία,  προσέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, που – ως γνωστόν – έχει συνάψει συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, η υποβληθείσα δαπάνη:

το έτος 2015 ήταν 91.675.120 ευρώ,

το έτος 2016 ήταν 96.144.021 ευρώ,

το έτος 2017 ήταν 95.777.131 ευρώ,

το έτος 2018 ήταν 96.000.000 ευρώ

Με όριο ετήσιας δαπάνης 68.000.000 ευρώ.

Δηλαδή 25.000.000 το χρόνο στις πλάτες των φυσικοθεραπευτών ή  150.000.000 ευρώ από το 2013, διαγραμμένων – απλήρωτων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι με τον καινούργιο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, διευρύνθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες δικαιολογείται η εκτέλεση συνεδριών φυσικοθεραπείας (π.χ. λεμφοίδημα), ενώ για άλλες παθήσεις παρατάθηκε ο χρόνος διενέργειας συνεχόμενων συνεδριών (εγκεφαλικά επεισόδια) και παράλληλα, σε  παθήσεις όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και η κυστική ίνωση, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης συνεδριών φυσικοθεραπείας κάθε μήνα,  εφ΄ όρου ζωής. Αυτές οι επιπλέον παροχές δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει πως οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι ποιοτικές και οικονομικότερες από άλλες δομές υγείας, όπως τα Κέντρα Αποκατάστασης και κατευθύνει τους ασφαλισμένους στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας εξοικονομώντας πόρους, όμως η παραπάνω εξέλιξη μοιραία θα επιφέρει μια αύξηση της ετήσιας δαπάνης για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, χωρίς, ωστόσο, η εν λόγω αύξηση να συνοδευτεί από αντίστοιχη – ανάλογη αύξηση της προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των συνεδριών φυσικοθεραπείας.

Ο Π.Σ.Φ έχει αποστείλει αίτημα συνάντησης στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη  για το κυρίαρχο αυτό ζήτημα, για να βελτιωθεί επιτέλους αυτό  το καταστροφικό περιβάλλον που βιώνει ο κλάδος  από το 2013, καθώς τα μνημόνια έλαβαν τέλος.

Ο Π.Σ.Φ θεωρεί ότι για το 2019, τα 3.000.000 ευρώ που αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ να δώσει ως ενίσχυση για τις παρεχόμενες συνεδρίες φυσικοθεραπείας, είναι λίγα για να καλύψουν την πραγματική ανάγκη.

Τονίζει δε για ακόμη μια φορά ότι οι φυσικοθεραπευτές δεν συνταγογραφούν, δεν ευθύνονται για την αυξημένη ανάγκη των πολιτών  για φυσικοθεραπείες και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση  παραπεμπτικού ενός πάσχοντα ασφαλισμένου που έχει ανάγκη φυσικοθεραπείας.