Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας πάνω από 850  νέα κρούσματα AIDS. Από την καταγραφή της ασθένειας το 1999 έως σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 15.500 κρούσματα εκ των οποίων τα 2500 έχουν καταλήξει. Πολλές φορές το προνοιακό επίδομα που δίνει η πολιτεία για την επιβίωση του ασθενή έχει γυρίσει μπουμεραγκ κατά αυτών που το έχουν πραγματικά ανάγκη αφου είναι πολύ δύσκολο να βρουν εργασία. Δεν είναι πολύ μακρινό το παράδειγμα του εργοδότη που απέλυσε τον υπάλληλό του εξ αιτίας του ότι ήταν φορέας της νόσου. Σήμερα η θεραπεία ενός ασθενή με AIDS κοστίζει κατά μέσο όρο 6.500 ευρώ ετησίως.
Κατά τη διάρκεια του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα, όπως «τα πρόσφατα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα», «προκλήσεις στο χρόνο έναρξης της θεραπείας», «επιστημονικές προτάσεις και θεραπείες για το μέλλον» ενώ παράλληλα θα συζητηθούν τα νεότερα δεδομένα στη θεραπεία καθώς και κοινωνικά θέματα που αφορούν τόσο τη χορήγηση θεραπείας στην εποχή της κρίσης όσο και θέματα που αφορούν την ενημέρωση και την πρόληψη.
Επιδημιολογικά
Τα επιδημιολογικά δεδομένα από τη συλλογή στοιχείων της Ε.Ε.Μ.Α.Α. από τις Μονάδες Λοιμώξεων, εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα.
Αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, να δηλωθούν 850 νέα κρούσματα. Αξίζει να τονισθεί ότι εξακολουθεί η μείωση μεταξύ των χρηστών ενδοφλεβίως τοξικών ουσιών (15% περίπου στο σύνολο). Σταθερά πρώτο παραμένει το ποσοστό μεταξύ των MSM και αποτελεί σημείο προβληματισμού για νέες προτάσεις για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Ιδιαίτερος προβληματισμός έχει αναπτυχθεί για τα άτομα που διαγιγνώσκονται με ήδη προχωρημένη νόσο στους μετακινούμενους πληθυσμούς, στους χρήστες IV τοξικών ουσιών και στους προσωρινά φυλασσόμενους με προβλήματα στην επικοινωνία, ταυτοποίηση, την χορήγηση των φαρμάκων και την περαιτέρω παρακολούθησή τους.
Ξεκινώντας νωρίς τη θεραπεία, σε όλους
Τη χρονιά αυτή, μια μεγάλης κλίμακας τυχαιοποιημένη μελέτη, η START (Strategic Timing of Anti Retroviral Treatment (START) study) επιβεβαίωσε, με επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοπιστία, την υπόθεση ότι τα άτομα με HIV λοίμωξη έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν πλήρες AIDS ή άλλα σοβαρά νοσήματα εάν ξεκινήσουν την αντιρετροϊκή αγωγή νωρίτερα, όταν ο αριθμός των CD4+ T-κυττάρων τους (βασικός δείκτης ανοσολογικής υγείας) είναι υψηλότερος, έναντι εκείνων που ξεκινούν όταν τα CD4+ πέσουν σε χαμηλά επίπεδα. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής, σε συνδυασμό με το ήδη από προηγούμενα έτη γνωστό ότι η αντιρετροϊκή αγωγή ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης στους HIV- σεξουαλικούς συντρόφους των, υποστηρίζουν την προσφορά έναρξης αγωγής σε όλα τα HIV+ άτομα. Τα ανωτέρω προτάθηκαν στις οδηγίες της Αμερικής, Ευρώπης και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Αυτός είναι ο στόχος του UNAIDS, το 90-90-90, δηλαδή η φιλοδοξία του 2020 το 90% των HIV+ να γνωρίζουν τη θετικότητά τους, το 90% να λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και το 90% να έχει πετύχει παρατεταμένη καταστολή του ιού.

Επιστημονικές προτάσεις για το μέλλον
Σε ότι αφορά στην προφύλαξη προ της έκθεσης, η μεν αποτελεσματικότητα έχει τεκμηριωθεί επαρκώς αλλά και πολλές προϋποθέσεις απαιτούνται και αρκετός σκεπτικισμός είναι δικαιολογημένος.
Από το αμερικανικό CDC:
Συνιστάται PrEP για MSM και ζευγάρια όταν: HIV+ σύντροφος, πρόσφατο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, ιστορικό πλημμελούς χρήσης προφυλακτικού και εκδιδόμενοι. Ανάλογες, περίπου, είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και της EACS (European AIDS Clinical Society).
Υπάρχει, συνεπώς, η δυνατότητα προφύλαξης υπό προϋποθέσεις, αλλά να διευκρινιστεί ότι τα φάρμακα δεν έχουν λάβει έγκριση στην Ευρώπη για προφύλαξη, δεν αντικαθιστούν άλλα μέτρα προφύλαξης αλλά αποτελούν μέρος του συνόλου μέτρων προφύλαξης.
Η χορήγηση της προφυλακτικής αγωγής προτείνεται να χορηγείται από ειδικά κέντρα, καθοδηγούμενη από ειδικούς εντάσσοντας την χρήση προφυλακτικού, την τήρηση των οδηγιών, την ψυχολογική υποστήριξη και την θεραπεία των ΣΜΝ.
Νέα φάρμακα
Το 2015 ήταν μια καλή χρονιά καθώς νέα φάρμακα, πιο δραστικά, με πλεονεκτήματα στην φαρμακοκινητική, στη μορφή, στη συμμόρφωση, και στη χώρα μας, στο οπλοστάσιο των γιατρών που ασχολούνται με την θεραπεία των ατόμων με HIV λοίμωξη.
Πρόκειται άμεσα να κυκλοφορήσουν σκευάσματα με συνδυασμούς νέων δραστικών ουσιών, με καλύτερο profil αντοχής, μεγαλύτερης δραστικότητας και λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών (αναστολείς ιντεργράσης και TAF, μιας πρόδρομης μορφής της τενοφοβίρης).
Η αγωγή στην εποχή της κρίσης
Η χορήγηση της αντιρετροϊκής αγωγής στην εποχή της οικονομικής κρίσης, με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, προτείνεται να είναι καθολική σε όλους τους ασθενείς με HIV λοίμωξη, για βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, που δεν διαφέρει πλέον του γενικού πληθυσμού, μείωση της εξέλιξης σε πλήρες AIDS, μείωση των συννοσηροτήτων αλλά και ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου, δεδομένου ότι οι υπό θεραπεία ασθενείς θα έχουν καταστείλει το ιικό τους φορτίο.
Η δραστηριότητα της Ε.Ε.Μ.Α.Α. στην πρόληψη της νόσου
Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. από το 2014 έχει βάλει στόχο την ενημέρωση των νεαρότερων κυρίως ηλικιών για την πρόληψη και προφύλαξη από την HIV λοίμωξη. Στη δραστηριότητα αυτή, για την οποία έχει την κεντρική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, έχει αρχίσει να διοργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά διαδραστικά μαθήματα στους χώρους εκπαίδευσης των νέων. Ήδη την σχολική χρονιά 2014-2015 προσέγγισε με εκπαίδευση ενημέρωσης πάνω από 8000 μαθητές των Λυκείων της χώρας μας. Σε συνέχεια αυτού του προγράμματος έχει θέσει ως στόχο την ενημέρωση πάνω από 20000 μαθητών στα λύκεια της χώρας μας για το διάστημα Νοέμβριος 2015 – Νοέμβριος 2016.

#########