Για μια ακόμη φορά η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας με Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο Στυλιανό Φωτίου, πρωτοπορεί, οργανώνοντας ένα σεμινάριο που αφορά τους εξαρτηματικούς όγκους, ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα της ειδικότητας της Γυναικολογίας, καθώς οι όγκοι των γεννητικών οργάνων και του μαστού αποτελούν περισσότερο από το 50% των νεοπλασιών στη γυναίκα.

 

Μέχρι σήμερα, η ιδανική μεθοδολογία για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ωοθηκικών διογκώσεων, δεν έχει καθορισθεί με ακρίβεια. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιασθούν τα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια και η ορθή αξιοποίησή τους, ώστε – παρά τα διλήμματα και τις προκλήσεις – να εξαχθούν συμπεράσματα που οδηγούν στην ασφαλή και ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι το πιο δύσκολο να αντιμετωπισθεί νεόπλασμα και προκαλεί περισσότερους θανάτους απ’ όσους ο καρκίνος του τραχήλου και του σώματος της μήτρας μαζί. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απουσία συμπτωμάτων όταν η νόσος βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνεται συνήθως όταν ήδη έχουν αναπτυχθεί μεταστάσεις.

Με την εφαρμογή προληπτικού έλεγχου των γυναικών και τη χρήση του υπερηχογραφήματος, συχνά αναγνωρίζεται η παρουσία διογκώσεων στις ωοθήκες (π.χ. κύστες) οι οποίες οδηγούν σε επεμβάσεις λόγω του φόβου της πιθανής κακοήθειας. Ωστόσο, οι διογκώσεις αυτές, οι οποίες είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία, συνήθως είναι καλοήθεις και στην πλειοψηφία τους μπορούν να αντιμετωπισθούν συντηρητικά.

Νέες εξελίξεις που αφορούν σε διαγνωστικά κριτήρια, προσφέρουν τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η αιτιολογία και η φύση των διογκώσεων αυτών, ώστε και οι άσκοπες επεμβάσεις να αποτραπούν και – αν τελικά αποφασισθεί να γίνουν – να επιλεγεί η κατάλληλη εγχειρητική μεθοδολογία (λαπαροσκοπική ή «ανοιχτή» επέμβαση).

#########