Αρχική Ειδήσεις - Νέα 12th Cardiovascular MRI Workshop (22 Σεπτεμβρίου 2012, Ίδρυμα Ευγενίδου)

12th Cardiovascular MRI Workshop (22 Σεπτεμβρίου 2012, Ίδρυμα Ευγενίδου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H έντονη ερευνητική δραστηριότητα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σχετικά με τη χρήση του μαγνητικού συντονισμού (μαγνητική τομογραφία καρδιάς) στη μεσογειακή αναιμία, στη μυοπάθεια Duchenne, στη μελέτη βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας και στη μελέτη των καρδιακών επιπλοκών των ρευματικών νοσημάτων θα παρουσιαστεί στο “12th Cardiovascular MRI Workshop”. Η ημερίδα διοργανώνεται από τoν Καρδιολογικό Τομέα του Ωνασείου Καρδιoχειρoυργικού Κέvτρoυ και την Ομάδα Εργασίας Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς και Αγγείων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

 

 

Διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι ερευνητές, θα παρουσιάσουν νεώτερες εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς όπως τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς με φαρμακολογική κόπωση (stress MRI) η οποία αποτελεί εξέταση εκλογής για την ανίχνευση ισχαιμίας μυοκαρδίου. Η μέθοδος αυτή υπερέχει του σπινθηρογραφήματος, διότι προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ευαισθησία και δεν έχει ακτινοβολία. Επίσης υπερέχει από την ηχωκαρδιογραφία, διότι είναι περισσότερο ευαίσθητη και αντικειμενική.

 

Άλλα ενδιαφέροντα θέματα είναι η διενέργεια καρδιακών επεμβάσεων σε παιδιά υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου χωρίς ακτινοβολία (CMR guided interventions) και η εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς ως εργαλείου για την επιλογή ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια και στεφανιαία νόσο, που θα χρειαστούν απινιδωτή. 

 

Η φετινή ημερίδα θα έχει επίσης ειδικό αφιέρωμα στη συγκριτική μελέτη των απεικονιστικών τεχνικών, όσον αφορά στη διάγνωση βιώσιμου μυοκαρδίου και την επιλογή ασθενών κατάλληλων για θεραπεία επαναιμάτωσης.

 

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς και Αγγείων (EuroCMR WG) και της Διεθνούς Εταιρείας Καρδιαγγειακής Μαγνητικής Τομογραφίας (SCMR).

Rate it