Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (24-31 Ιανουαρίου), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποίησε για πρώτη φορά πρόγραμμα δωρεάν και χωρίς ραντεβού κυτταρολογικών εξετάσεων τραχηλικού επιχρίσματος (εξέταση κατά Παπανικολάου) από τα Γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων της χώρας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 67 Νοσοκομεία και στις 7 Υ.Πε.

Η ενέργεια αυτή έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το γυναικείο πληθυσμό καθώς εξετάσθηκαν συνολικά περισσότερες από 16.000 γυναίκες.

Η επιτυχία της εβδομάδας ελεύθερης πρόσβασης σε εξέταση κατά Παπανικολάου καταδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει για οργανωμένα δημόσια προγράμματα προληπτικών ελέγχων για τον Καρκίνο. Το Υπουργείο μας ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες υγείας των Ελλήνων και με στόχο την ανάπτυξη της κουλτούρας της πρόληψης στον ελληνικό λαό, προγραμματίζει την υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων Πληθυσμιακού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Τράχηλου της Μήτρας και τον Καρκίνο του Μαστού με τελικό σκοπό την ανά διετία εξέταση των γυναικών της χώρας γι’ αυτές τις μορφές Καρκίνου.

Οι ενέργειες αυτές, καθώς και πολλές άλλες παρεμβάσεις που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία, την μεταθεραπευτική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ζάππειο στις 16.12.2010.

Η εξειδίκευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στα μέσα Φεβρουαρίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝΑ ΥΠΕ
1η Υ.Πε. 2258
2η Υ.Πε. 1322
3η Υ.Πε. 3530
4η Υ.Πε. 3259
5η Υ.Πε. 1320
6η Υ.Πε. 2898
7η Υ.Πε. 1540
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 16.127

#########