Αποφασίστηκε η σύσταση Μεικτής Συντονιστικής Επιτροπής Κύπρου και Ελλάδας στον Τομέα της Νοσοκομειακής Περίθαλψης.Tην σύσταση Μεικτής Συντονιστικής Επιτροπής, με εντολή την παρακολούθηση και υλοποίηση κοινών δράσεων στον Τομέα της Νοσοκομειακής Περίθαλψης, αποφάσισαν ο Υπουργός Υγείας Δρ. Σταύρος Μαλάς και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Κύπρο. H ad hoc Επιτροπή θα παρακολουθεί τα προγράμματα υλοποίησης των δύο υπουργείων και θα υποβάλλει τριμηνιαίες αναφορές και εισηγήσεις. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ιατρικού Χώρου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των Ιατρικών Υπηρεσιών που προσφέρονται σε ασθενείς και στις δύο χώρες.