Αρχική Συνέδρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις Συνέδριο “Εξατομικευμένη Θεραπεία & Καινοτομία”

Συνέδριο “Εξατομικευμένη Θεραπεία & Καινοτομία”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Συνέδριο

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013,  Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Η συμβολή της εξατομικευμένης θεραπείας στην αναβάθμιση επιπέδου περίθαλψης, στη βελτίωση των οικονομικών ΕΣΥ, καθώς και στην  πρόσβαση των ασθενών αποτελεσματικές και καινοτόμες εξετάσεις και φάρμακα, είναι μερικά από θέματα οποία θα τεθούν στο επίκεντρο του « & Καινοτομία», που διοργανώνεται από Health Daily και τη Boussias Communications. συνέδριο, οποίο τελεί υπό αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς (Οδός Μεσογείων 151, Παράδεισος Αμαρουσίου).

 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την εξατομικευμένη θεραπεία. Το  συνέδριο «Εξατομικευμένη Θεραπεία & Καινοτομία»  αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  σημαντική  διοργάνωση  που  για πρώτη φορά συντελείται στην Ελλάδα. Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, καθώς και όλα όσα τελούνται στη χώρα μας σε θεσμικό επίπεδο γύρω από την εξατομικευμένη θεραπεία. Παράλληλα, επιδιώκει να αναδείξει μια διεθνή πραγματικότητα: Ότι η  εξατομικευμένη θεραπεία αποτελεί έναν τομέα ο οποίος μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για ίδιους ασθενείς, όσο και για παρόχους υγείας, μειώνοντας σε κρατικό επίπεδο το κόστος θεραπείας και εξοικονομώντας περισσότερους οικονομικούς πόρους για τη Δημόσια Υγεία. 

Στο συνέδριο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, οι:

∆έσποινα Σανούδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Φαρμακολογίας- Ιατρικής Σχολής Παν/μου Αθηνών 

•   Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέας ∆ημόσιας Υγείας

•   Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής & ∆ιευθυντής Τομέα ∆ιοίκησης & Οργάνωσης Υπηρε

σιών Υγείας, ΕΣ∆Υ, Οικονομικά της Υγείας και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, BSc,

•   Ιωάννης Βλόντζος, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος, Merck A.E.,

Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, & Πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνολογίας

•   Alexander Zehnder, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της

•   Iωάννα Γραικού, Αντιπρόεδρος «Άλμα Ζωής»

•   Χρήστος Χριστοδούλου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. ∆/ντής

της Β’ Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan

•   Alicia Granados MD, PhD PH, Head of Evidence Definition/ Global Health

Technology Assessment (HTA) , R&D, Global Medical Affairs, EVD, GENZYME

•   ∆ρ Κωνσταντίνος Σ. Μαμμάς , Συνεργάτης και Ερευνητής στο Τμήμα

Παθολογικής Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Τμήμα ∆ιαβητικού

Ποδιού-Λαϊκό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών

•   ∆ημήτριος Τ. Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Συνεργαζόμενος Ερευνητής Ιδρύματος

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

•   Dr. Thorsten S. Gutjahr – Head of Diagnostic Biomarkers, Roche Group

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ∆ΩΡΕΑΝ για: ∆ημόσιους υπαλλήλους, ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, υπάλληλους ερευνητικών κέντρων, φοιτητές και δημοσιογράφους. Παράλληλα, θα παραδίδονται πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο:www.personalizedmedicine.gr.