Αύριο, 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00, πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής στο Εθνικό Κέντρο Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Κηφισίας 39 Μαρούσι).
Έργο της επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι η υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής & ʼθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

η υποβολή προτάσεων επί των προτεραιοτήτων για τη χάραξη Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, ο καθορισμός αναγκών για έρευνα, η εισήγηση μέτρων και η γνωμοδότηση για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη διατροφή.
Η επιτροπή θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση, με Πρόεδρο την κ. Αθηνά Λινού, Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, και θα ενημερώνει τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο, και τον Ειδικό Γραμματέα Διατροφής & ʼθλησης, κ. Κ. Παταβούκα, για τα πορίσματά της.