Η επιστολή του ΙΣΑ στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Δημήτριο Κοντό έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με τις αποφάσεις Σας, περί αφαίρεσης του δικαιώματος συνταγογράφησης που επιβλήθηκαν σε ιατρούς, ύστερα από έλεγχο που διενεργήσατε στα παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων που συνταγογράφησαν, παρακαλούμε όπως εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων σας , συνεκτιμήσετε τα εξής πραγματικά και νομικά δεδομένα:

1)      έως σήμερα έχει εκδοθεί μόνο η με αριθμ. πρωτ. 14540/28-3-2012 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ, η οποία αορίστως αναφέρεται στους κανόνες συνταγογράφησης μόνο φαρμακευτικών σκευασμάτων.  Πλην όμως έως σήμερα δεν έχετε εκδώσει εγκύκλιο, η οποία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή κανόνες συνταγογράφησης που να ορίζουν συγκεκριμένα και περιοριστικά τις παρακλινικές εξετάσεις που μπορούν ανά ειδικότητα να παραγγέλνουν οι ιατροί ή τυχόν περιορισμό στον αριθμό τους.

2)      εξαιτίας δε της ως άνω έλλειψης κανόνων το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν προειδοποιεί,  ούτε περιορίζει τους ιατρούς να συνανταγογραφούν παρακλινικές εξετάσεις. Έτσι τους επιβάλατε αιφνιδιαστικά τη σοβαρότατη αυτή ποινή της αφαίρεσης του δικαιώματος συνταγογράφησης, η οποία τους θέτει για μήνες εκτός επαγγέλματος και αφήνει τον ασθενή χωρίς τον ιατρό του.

3)      όλες τους οι ενέργειες αντικατοπτρίζουν την επιστημονική τους γνώμη ή κρίση για τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών , πρόκριμα της δε αποτελεί η ορθή διάγνωση. Για αυτό λοιπόν το λόγο συνταγογράφησαν τις συγκεκριμένες παρακλινικές εξετάσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου.

Είναι λοιπόν εντελώς άδικο ηθικά, απαράδεκτο επιστημονικά και μη νόμιμο να επιβληθούν με εντελώς αόριστη αιτιολογία βαρύτατες και εξαντλητικές πειθαρχικές κυρώσεις, αμφίβολης νομιμότητας, και εν μέσω οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της έλλειψης κανόνων και πρωτοκόλλων που θα έπρεπε να δημοσιεύσετε, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά ευρωπαϊκά δεδομένα.   Να μέμφεστε εαυτόν.

 

Ο ΙΣΑ τίθεται σαφώς υπέρ της θέσπισης κανόνων αρχών, αλλά και κατά της επιλεκτικής, αιφνιδιαστικής και επιστημονικά αδόκιμης επιβολής ποινών κατά των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή πιστοποιημένων ιατρών, η οποία στηρίχτηκε αποκλειστικά σε λογιστικά και στατιστικά στοιχεία. 

Κατόπιν τούτων σας καλούμε όπως κατά δίκαιη κρίση ενεργήσετε άμεσα, ώστε να ανακληθούν άλλως ανασταλούν οι επιβληθείσες ποινές κατά των μελών μας, ευελπιστούντες ότι θα δείξετε την δέουσα επιμέλεια.

                                                       ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

#########