Την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Δωρεά Οργάνων από την Μ.Ε.Θ. του Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Δότρια ήταν μία 68χρονη γυναίκα, που κατέληξε από εγκεφαλική αιμορραγία.Η διαδικασία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης. Το περιστατικό συντονίστηκε από τον τοπικό Συντονιστή και Διευθυντή της Μ.Ε.Θ., κ. Απόστολο Κομνό ο οποίος και πρότεινε τη δυνατότητα της δωρεάς οργάνων στους συγγενείς της εκλιπούσας, σε συνεργασία με τον ιατρό, κ. Μπαμπαλή.

Λόγω της ηλικίας και της κλινικής κατάστασης της δότριας οι πνεύμονες και η καρδιά δεν ήταν αξιοποιήσιμα. Το ήπαρ για τους παραπάνω επίσης λόγους δεν έγινε αποδεκτό ούτε από το Ιπποκράτειο αλλά ούτε και από την ΙGE (Italian Gate to Europe). Το χειρουργείο, προγραμματίσθηκε για τις 23.00 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Προσήλθε η ομάδα λήψης του Ιπποκρατείου για τους νεφρούς και του ΑΧΕΠΑ για τον ένα κερατοειδή (ο δεύτερος είχε χειρουργηθεί για καταρράκτη).
Τα ληφθέντα όργανα μεταμοσχεύτηκαν επιτυχώς ως εξής:
Ο ένας νεφρός στον Ευαγγελισμό.
Ο δεύτερος νεφρός, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.
Σημαντική υπήρξε για μία ακόμη φορά η συμβολή του ΕΚΑΒ Λάρισας και συγκεκριμένα του κ. Καλογιάννη για την άμεση μεταφορά του μοσχεύματος από τη Λάρισα στην Αθήνα.