Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει θετικά στο ερώτημα αυτό. Ο Διαβήτης υπάρχει και συνοδεύει το άτομο για όλη του την ζωή.

 

Τι χαρακτηρίζει το Διαβήτη; Είναι η χρόνια υπεργλυκαιμία και οι συνέπειές της δηλ. οι χρόνιες επιπλοκές.

Οι περισσότερες έρευνες  μας στέλνουν το μήνυμα ότι μόνο ποσοστό 30-40% των ατόμων με Διαβήτη εμφανίζουν  τις επιπλοκές (μικροαγγειοπάθεια).

Υπάρχει επομένως και ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων  που δεν εμφανίζει επιπλοκές από τα μάτια, τους νεφρούς και τα πόδια. Αυτό συμβαίνει γιατί  καταπολεμήθηκε η υπεργλυκαιμία. Τα ανεβασμένα σάκχαρα δεν ήταν στοιχείο της καθημερινότητας των ατόμων αυτών.

Σωστότερη απάντηση στο ερώτημα του τίτλου λοιπόν «Μπορεί να νικηθεί σε πολλά άτομα η κύρια εκδήλωση του Διαβήτη δηλαδή η χρόνια υπεργλυκαιμία. και φυσικά οι επιπλοκές».

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Μανές Χρήστος

Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου

Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Θεσσαλονίκη