Αρχική Ογκολόγος ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Στις ΗΠΑ αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο πνεύμονος.

 

Το 2012 υπολογίζεται ότι θα νοσήσουν 230.000 γυναίκες στις ΗΠΑ και θα πεθάνουν 40.000.

Υπάρχει αισιόδοξο μήνυμα ότι τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι από καρκίνο ελαττώνονται διότι οι πρόοδοι στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι αλματώδεις.

Οι ηλικίες που προσβάλλονται περισσότερο από την νόσο αυτή είναι μεταξύ 45 και 65 ετών.

Στο 10% των ασθενών, ο καρκίνος παρουσιάζεται γενικευμένος ενώ το 90% σε αρχικό στάδιο.

Από την ομάδα αυτή το 30% θα παρουσιάσουν μετάσταση τα επόμενα χρόνια.

Το 75% των γυναικών με καρκίνο μαστού είναι ορμονικά ευαίσθητες δηλαδή οι περισσότερες βοηθούνται από ορμονική θεραπεία.   

Το 25% των γυναικών φέρουν το γονίδιο Her2-Neu για το οποίο υπάρχει ειδική θεραπεία που αποτέλεσε τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Οι γυναίκες που ωφελούνται από την ορμονική θεραπεία εμφανίζουν στην πορεία τους ανθεκτικότητα στο φάρμακο με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του. Η τελευταία θεραπευτική εξέλιξη είναι ότι έχει ανακαλυφθεί φάρμακο ώστε η ανθεκτικότητα να αναστρέφεται και η ορμονική θεραπεία να γίνεται πάλι αποτελεσματική.

Οι στόχοι της ιατρικής στον καρκίνο του μαστού είναι οι εξής:

1)    Επιμήκυνση επιβίωσης

2)    Καθυστέρηση υποτροπής νόσου

3)    Επιμήκυνση ανταπόκρισης στη θεραπεία

4)    Ανακούφιση

5)    Βελτίωση ποιότητας ζωής

6)    Μετατροπή του καρκίνου σε χρόνια νόσο

 

 

 

 

 

 

 

Πάρις Α. Κοσμίδης

Παθολόγος – Ογκολόγος

Rate it