Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την από 31.05.2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η μη ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.  Ειδικότερα με την από 30.05.2012 επιστολή μας απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, πρώτοι επισημάναμε την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί η ένταξη του ΕΤΑΑ στον θνησιγενή ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΙΣΑ, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2012, πρωτοστάτησε και δημιούργησε με τους επιστημονικούς φορείς (ΔΣΑ, ΤΕΕ) ένα ενιαίο Επιστημονικό Μέτωπο για τα κρίσιμα ζητήματα του ιατρικού κόσμου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη κοινών στόχων, προκειμένου να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε, μεταξύ άλλων, το σοβαρότατο πρόβλημα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μια πιθανή ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, έναν φορέα του οποίου η χρηματοδότηση φθίνει καθημερινά, θα συνεπάγετο υποβάθμιση των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους και την εκχώρηση της περιουσίας των Κλάδων Υγείας σε έναν ήδη ελλειμματικό φορέα, κάτι στο οποίο σαφώς είμαστε αντίθετοι. Συνεπεία των ανωτέρω αναμένουμε από τους αρμόδιους φορείς που νομοθετούν να πράξουν άμεσα τα δέοντα, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αλλά και των ιατρών-μελών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                                         ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ