Αρχική Ειδήσεις - Νέα Ηλεκτρονικά εκτελείται το 50% του συνόλου των συνταγών

Ηλεκτρονικά εκτελείται το 50% του συνόλου των συνταγών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Βλάσης Σφυρόερας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου  για την πορεία υλοποίησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την παρουσίαση της νέας εφαρμογής. Ο κ. Σφυρόερας αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάσταση της προηγούμενης εφαρμογής η οποία είχε τεθεί σε εφαρμογή από το Νοέμβριο του 2010 διευκρινίζοντας πως ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε στην ένταξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ένα μόνο ταμείο, τον ΟΑΕΕ, που σταδιακά επεκτάθηκε στα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας

.

Χαρακτηριστικά ανέφερε “Δεδομένου ότι ο όγκος των συνταγών έβαινε διαρκώς αυξανόμενος παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή της και την αντικατάσταση της με νέα πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από το προσωπικό της Η.ΔΙ.ΚΑ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την προηγούμενη εφαρμογή”.

Τόνισε, πως η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποτελεί τη μεγαλύτερη εφαρμογή από όσες «τρέχουν» αυτή τη στιγμή στη χώρα μας εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό χρηστών ανά λεπτό. 10764 φαρμακοποιοί και 37566 ιατροί έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα ενώ το 50% του συνόλου του όγκου των συνταγών εκτελείται ηλεκτρονικά.

Αναφέρθηκε επιγραμματικά στα κύρια πλεονεκτήματα της τρέχουσας εφαρμογής τα οποία είναι τα εξής:

α)πιο ασφαλής, β) πιο φιλική στους χρήστες, γ)πιο γρήγορη στις καταχωρήσεις και εκτελέσεις συνταγών, δ)πιο σταθερή και δ)με δυνατότητες επεκτασιμότητας. Οι βελτιώσεις που έχει σε σχέση με την προηγούμενη εστιάζονται στα εξής: Για κάθε χρήστη (γιατρό) υπάρχει η δυνατότητα επιλογής – εισαγωγής στοιχείων συνταγογραφικής μονάδας Επανα-χρήση ήδη συνταγογραφημένων συνταγών και αντιγραφή κοινών στοιχείων για συντόμευση της διαδικασίας σύνταξης νέων συνταγών Κάλυψη όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Κατά την αναζήτηση στοιχείων του ασφαλισμένου μέσω του ΑΜΚΑ του διατίθεται λειτουργία παράλληλης ενημέρωσης του ασφαλιστικού φορέα του και δυνατότητα αλλαγής στοιχείων του (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ασφαλιστικός φορέας, αριθμός μητρώου φορέα, είδος ασφάλισης) Απλοποίηση διαδικασίας εκτύπωσης τρίμηνων συνταγών. Εμφάνιση πλήρους και σύνθετου ιστορικού ασθενούς (από όλους τους γιατρούς) μετά από συγκατάθεση του ασθενούς και καταγραφή του αιτήματος στο σύστημα.

Συγκέντρωση στοιχείων διασύνδεσης χρηστών (γιατρών και φαρμακοποιών) Επι-παράθεση ονομασιών παρασκευασμάτων στις ειδικές περιοχές επικόλλησης ταινίας της συνταγής. Εμφάνιση διαφοράς τιμής πρωτοτύπου – γενοσήμου για ενημέρωση του ασφαλισμένου για τις συνταγογραφικές του επιλογές από τον ιατρό.

Εκτεταμένες αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις όπως, δυνατότητα εφαρμογής ποικίλων φίλτρων στην εμφάνιση στοιχείων φαρμάκων, ο εντοπισμός των ενεργειών επιλογής φαρμάκου και άλλων διακεκριμένων ενεργειών από τον χρήστη γίνεται σε ανεξάρτητα παράθυρα ώστε να μεγιστοποιείται η λειτουργική αντίληψη του χρήστη σε μία οθόνη και την ανάδειξη αντίστοιχων διευκολύνσεων του χρήστη.

Υπηρεσία διαλειτουργικής εποπτείας ζωτικών μεγεθών της εφαρμογής Προβλέπεται η υλοποίηση επιπρόσθετης εποπτείας διαπίστευση στοιχείων γιατρών των στρατιωτικών νοσοκομείων Προβλέπεται η υλοποίηση λειτουργίας αναγνώρισης στοιχείων από την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης.

Αναφερόμενος στην απόπειρα επίθεσης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, διευκρίνισε πως σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας CORESEC για το διάστημα από 4 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου, εντοπίστηκαν 23 συνολικά απόπειρες επιθέσεων από 11 διαφορετικές χώρες.

Τόνισε ρητά πως όλες οι απόπειρες ήταν ανεπιτυχείς «καθώς δεν πέτυχαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή και απόσπαση, αλλοίωση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων». Συνέχισε λέγοντας πως «το πόρισμα της εταιρείας θα παραδοθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος απ’ όπου και θα αναζητηθούν οι δράστες του εγχειρήματος».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από στελέχη της Εταιρείας το σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε πραγματικό χρόνο απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες
σχετικά με το σύνολο των συνταγών που καταχωρούνται και εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο μέσος χρόνος καταχώρησης της συνταγής, ο αριθμός των ιατρών χρηστών καθώς και των ασθενών που εξυπηρετούνται ημερησίως, ο αριθμός συνταγών ανά φορέα, στοιχεία συνταγών ανά μονάδα συνταγογράφησης (π.χ ιδιωτικό ιατρείο, πολυιατρείο ΕΟΠΥΥ, κτλ), στοιχεία καταχωρήσεων συνταγών ανά ειδικότητα ιατρού. Σημειώνεται πως το εν λόγω σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει ήδη εγκατασταθεί στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΥΥ.

Rate it