Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 17 του Ν. 4052/2012 ορίζεται ως ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ η 01.06.2012. Ύστερα από επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια του ΕΤΑΑ κ. Τερζή, ενημερωθήκαμε ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση πρόκειται να ανασταλεί η εφαρμογή του ως άνω νόμου και να αναβληθεί η ένταξη του προαναφερόμενου Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ για την 31/12/2012 .Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εντός της ημέρας για το αν θα παραταθεί ο χρόνος ένταξης του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ και  με  ποιον τρόπο πρόκειται να δοθεί η παράταση, καθώς  με εγκύκλιο δεν δύναται να τροποποιηθεί διάταξη νόμου.

 

Επίσης σας γνωστοποιούμε ξανά και μέσω της παρούσης επιστολής μας, ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υπογραφή της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, επειδή ο θνησιγενής ΕΟΠΥΥ έχει ήδη καταρρεύσει και πρέπει άμεσα να ανασταλεί η ένταξη του ΕΤΑΑ σε αυτόν, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ αλλά και των ιατρών-μελών μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                       ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ