Τη Δευτέρα 4/11/2013 και ώρα 11:00 π.μ. η υπηρεσία «Streetwork» Θεσσαλονίκης του ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS», θα βρίσκεται στην περιοχή του Δενδροποτάμου και θα προσφέρει δωρεάν εξέταση για τον ιό του HIV σε όσους το επιθυμούν. 

Η υπηρεσία «Streetwork» («δουλειά στο δρόμο») του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από τις 5 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» [ΥΠΟΕΡΓΟ 2 MIS 339476]. Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω της πρόληψης και του περιορισμού των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και η κάλυψη των ευρύτερων υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών, ιδίως όσων πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι παρεμβάσεις της υπηρεσίας «Streetwork» γίνονται κυρίως με εξορμήσεις διερεύνησης χώρων συνάθροισης χρηστών και άλλων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες, εκδιδόμενες γυναίκες, αποφυλακισμένοι κ.α.) με σκοπό την κάλυψη πρωτοβάθμιων αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση κ.α.) σε συνεργασία με υπηρεσίες και δομές που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλέστερης χρήσης, υγιεινής και γενικότερα πρόληψης και αντιμετώπισης συνδεόμενων με τη χρήση προβλημάτων υγείας (μείωση της βλάβης).   

Πληροφορίες: Γιάννης Εμινίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Υπηρεσίας «Δουλειά στο Δρόμο» («streetwork») στη Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 557270, 6974326034