Το EUROSON SCHOOL ήταν αφιερωμένο στην Ελαστογραφία και την Θεραπευτική Υπερηχογραφία. Το EUROSON SCHOOL είναι το εκπαιδευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερηχογραφίας και λειτουργεί με αυστηρές προδιαγραφές που καθορίζονται από το Καταστατικό της και την Εκπαιδευτική Επιτροπή της EFSUMB. Εφαρμόσαμε τις προδιαγραφές αυτές με ικανοποιητικό αποτέλεσμα και η έκθεση που αφορά την απονομή στους συνέδρους   12 μονάδων  CME (UEMS/EACCME)  είναι θετική

.

Στην διάρκεια του EUROSON SCHOOL αφιερώθηκε ο απαραίτητος χρόνος, με πολύωρες καθημερινές Συνεδρίες, για την κατανόηση των Φυσικών αρχών και της Τεχνολογικής υποδομής που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση Ελαστογραφικής μελέτης και την πραγματοποίηση εξετάσεων και Συνεδριών Θεραπευτικής Υπερηχογραφίας. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύτηκαν στελέχη από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστημιακά εργαστήρια που οδηγούν την παραγωγή των  υπερηχογράφων, όπως και από τα εργαστήρια ερευνών των εταιρειών που παράγουν υπερηχογράφους. Σκοπός ήταν η εμπέδωση των βασικών εννοιών Φυσικής και Τεχνολογίας που είναι απαραίτητη για την κατανόηση και υλοποίηση των εφαρμογών αυτών.

Το EUROSON SCHOOL ήταν κατανεμημένο κατά θεματική ενότητα που περιείχε μία συγκεκριμένη ανατομική περιοχή για την εφαρμογή της Ελαστογραφίας και της Θεραπευτικής Υπερηχογραφίας. Για κάθε μία θεματική ενότητα υπήρχε Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος. Είχε ληφθεί πρόνοια ούτως ώστε οι θεματικές αυτές ενότητες να περιέχονται στο πρόγραμμα της ίδιας ημέρας ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του Θεωρητικού και Πρακτικού προγράμματος την ίδια μέρα, από τους γιατρούς των ειδικοτήτων που είχαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Practical Courses ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή έδωσαν την δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθήσουν,  σε επαφή με τα υπερηχογραφικά μηχανήματα και ηχοβολείς και τους κατάλληλους εκπαιδευτές, σε phantom η μοντέλα , τις υπερηχογραφικές και ελαστογραφικές τεχνικές του Προγράμματος

Υπάρχουν πολλές τεχνολογικές λύσεις Ελαστογραφίας, που έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα και απόδοση στις διαφορετικές ανατομικές εφαρμογές της Ελαστογραφίας. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις Θεραπευτικής Υπερηχογραφίας, με διαφορετικούς ηχοβολείς και συχνότητες που έχουν επίσης καλύτερη ή όχι, εφαρμογή σε διαφορετικά ανατομικά πεδία. Οι διαφορετικές αυτές τεχνολογικές λύσεις παρουσιάστηκαν από Φυσικούς και Βιο-ιατρικούς Μηχανικούς  Πανεπιστημιακών εργαστήριων ή τα εργαστηρίων εταιρειών παραγωγής υπερηχογράφων ώστε να γίνουν κατανοητές οι ομοιότητες και οι διαφορές τους.

 

 

 

 

 

 

Τα Theoretical και Practical Courses του EUROSON SCHOOL αναφέρθηκαν στις εξής ανατομικές ενότητες:

Μαστός                                                                       Προστάτης

Θυρεοειδής – Λεμφαδένες                                         Μήτρα – Ωοθήκες

Πεπτικός Σωλήνας – Χοληφόρα Αγγεία                    Καρδιά – Αγγεία

Εγκέφαλος – Νεύρα                                                    Ήπαρ

 

Προσκεκλημένοι ομιλητές από όλον τον κόσμο παρουσίασαν:

–              Ιστορική αναδρομή αρχής και της καθιέρωσης της Υπερηχογραφίας στην Ελλάδα.

–              Πρόσφατες καινοτομίες της Υπερηχογραφίας και προοπτικές της.

–              Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερηχογραφίας

–              Το Ευρωπαϊκό Περιοδικό Υπερηχογραφίας (EJU).

–              Η Υπερηχογραφία και Ελαστογραφία στην Τουρκία σήμερα

–              Πλεονεκτήματα της Θεραπευτικής Υπερηχογραφίας στην καθοδήγηση θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς.

–              Υπερηχογραφία, Ελαστογραφία και Θεραπευτική Υπερηχογραφία: Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές.

Τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια και τα εργαστήρια Εταιριών παραγωγής παρουσίασαν:

Την πρώτη ημέρα η αντίστοιχη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην Ελαστογραφία και την δεύτερη μέρα η συνεδρία αυτή ήταν αφιερωμένη στην Θεραπευτική Υπερηχογραφία. Στην διάρκεια των συνεδριών αυτών έγινε παρουσίαση από τις εταιρείες που συμμετέχουν και παρουσιάζουν προϊόντα κατάλληλα για πραγματοποίηση Ελαστογραφίας και Θεραπευτικής Ελαστογραφίας.

Συμπόσια

Πραγματοποιήθηκαν Συμπόσια από δύο εταιρείες (Hitachi και Supersonic Imagine) όπου παρουσίασαν τις δυνατότητες που διαθέτουν στις διαφορετικές Ελαστογραφικές εφαρμογές και όργανα παρουσιάζοντας τις αντίστοιχες διεθνείς  πολυκεντρικές μελέτες και τα αποτελέσματα τους. 

 

Συμπεράσματα  του EUROSON SCHOOL

Ελαστογραφία:

Η Ελαστογραφία αλλάζει τον τρόπο εφαρμογής της Υπερηχογραφίας, προσθέτοντας μία καινούργια διάσταση στην Υπερηχογραφική εικόνα που προσδιορίζει την σκληρότητα των ιστών με αξιόπιστο  και μετρήσιμο τρόπο. Η συμβολή αυτή έχει εφαρμογή σε  όλα τα όργανα του σώματος και έχει κρίσιμο ρόλο στην διαφοροδιάγνωση καλοηθών από κακοήθεις βλάβες, στην διαφορική διάγνωση ενεργού φλεγμονής, έχει συμβολή στην υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παρακέντηση, επιτυγχάνοντας λήψη από το περισσότερο ύποπτο τμήμα του ιστού.

 Η Ελαστογραφία προτείνεται σήμερα από διαφορετικούς κατασκευαστές με διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις που έχουν διαφορετική εφαρμογή και αξιοπιστία σε διαφορετικά όργανα και παθολογίες. Απαιτείται  αξιόπιστη ενημέρωση ,γνώση της Φυσικής και εκπαίδευση για την καθιέρωση και αποτελεσματική εφαρμογή

των μεθόδων αυτών. Συχνά, απαιτείται εκπαιδευτική περίοδος σε ιδανικές συνθήκες ή και σε phantom για την καθιέρωση φυσιολογικών τιμών σκληρότητας στα διαφορετικά όργανα και παθολογίες και αντίστοιχος προσδιορισμός των παθολογικών τιμών.

Η κατάσταση γίνεται σύνθετη επειδή κάθε κατασκευαστής προτείνει διαφορετικού τύπου Ελαστογραφία και διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης των τιμών σε διαφορετικές χρωματικές κλίμακες και μονάδες.

Αναδεικνύονται  νέες ελαστογραφικές εφαρμογές στα εν τω βάθει όργανα ( ήπαρ, πάγκρεας, νεφρός ,προστάτης, γαστρεντερικός  σωλήνας, λεμφαδένες, μυοσκελετικό σύστημα, περιφερικό νευρικό σύστημα) που απαιτούν πολυκεντρικές μελέτες για την κρίση και καθιέρωσή τους.

 Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερηχογραφίας  (EFSUMB) έχει αρχίσει την διαδικασία πιστοποίησης και ταυτοποίησης των διαφορετικών  ελαστογραφικών μετρήσεων σε όλα τα όργανα ούτως ώστε να καθιερωθεί ένας κοινός τρόπος μελέτης και ανάγνωσης των αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Υπερηχογραφίας συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια εστιάζοντας το ενδιαφέρον της σε δύο συγκεκριμένες εφαρμογές της Ελαστογραφίας ,στο ήπαρ και τον προστάτη.

 

 Θεραπευτική Υπερηχογραφία:

Προτείνονται από  διαφορετικά Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, εφαρμογές Θεραπευτικής Υπερηχογραφίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα στον μαστό, στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, στον προστάτη, για τον καρκίνο του προστάτη και την υπερπλασία και στην μήτρα για τα ινομυώματα. Υπάρχουν λίγοι κατασκευαστές αντιστοίχων μηχανημάτων που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και ειδικούς ηχοβολείς για την αξιόπιστη και χωρίς επιπλοκές  εφαρμογή των μεθόδων αυτών.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα  και τα Συμπεράσματα του EUROSON SCHOOL μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας www.hsumb.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε τρόπο επικοινωνίας με τους προσκεκλημένους ομιλητές και εισηγητές από όπου μπορείτε να ζητήσετε τις παρουσιάσεις τους ή να ζητήσετε βιβλιογραφικά δεδομένα για τα θέματα που παρουσίασαν.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τα νέα της Ελλ. Ετ. Υπερηχογραφίας μέσω των  www.hsumb.gr, www.facebook.com/echomed.gr, www.twitter.com/hsumb

#########