Αρχική Φορείς Υγείας Ανακοίνωση Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με ΕΟΠΥΥ.

Ανακοίνωση Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με ΕΟΠΥΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και εργαστήρια θεωρούνται αυτοδικαίως συμβεβλημένα με τον ΟΠΑΔ και οι συνταγογραφήσεις των ιατρών, που εργάζονται σε αυτά, αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό. Επίσης αναγνωρίζονται οι συνταγογραφήσεις των ιατρών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών που υπηρετούν στο ιατρείο της Βουλής και των ιατρών που εργάζονται στα Υπουργεία.

Ανακοίνωση Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με ΕΟΠΥΥ.
Rate it