Αρχική Φορείς Υγείας Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ ,σχετικά με τους ασφαλισμένους του οργανισμού και το χρηματικό...

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ ,σχετικά με τους ασφαλισμένους του οργανισμού και το χρηματικό αντίτιμο που τους ζητείται απο τους γιατρούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, που επισκέπτονται γιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, σε περίπτωση που τους ζητείται χρηματικό αντίτιμο για την ιατρική επίσκεψη λόγω συμπλήρωσης των ραντεβού, να ζητούν και να κρατούν την απόδειξη προκειμένου να έχουν αποδεικτικό στοιχείο το οποίο μπορούν να κοινοποιούν στον ΕΟΠΥΥ, ώστε με το ηλεκτρονικό σύστημα που υπάρχει να γίνεται άμεση διασταύρωση.

Rate it