Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κρατηθούν υγιείς και σε καλή φυσική κατάσταση με περισσότερη πνευματική και λιγότερο σκληρή γυμναστική, όπως είναι οι μέθοδοι Pilates και Yoga. Οι παραπάνω μέθοδοι άσκησης ‘σώματος – πνεύματος’ επιφέρουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα τόσο στη φυσική κατάσταση, όσο και στην κατάσταση υγείας του ατόμου, ενώ παράλληλα είναι εύκολες και ευχάριστες στην εφαρμογή.

 

Η κοινή τους φιλοσοφία και η ξεχωριστή προσέγγιση στην άσκηση είναι τα στοιχεία που τα συνθέτουν και που επιτρέπουν την συσχέτιση μεταξύ τους και την παράλληλη εφαρμογή τους. Ένα σημαντικό κοινό τους στοιχείο είναι η έμφαση στη συνεχή και σωστή χρήση της αναπνοής κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μπορεί το πρότυπο της αναπνοής να μην είναι σε κάθε περίπτωση το ίδιο, αλλά η ενσυνείδητη χρήση της βελτιώνει και στις δύο περιπτώσεις την κινητικότητα της θωρακικής κοιλότητας και πολλές φορές και των όγκων της. Επίσης, με την τήρηση της σωστής αναπνοής, επέρχεται εύκολα ο στόχος της μέγιστης συγκέντρωσης του σώματος κατά την εκτέλεση της κίνησης, συνεπακόλουθα και του βέλτιστου αποτελέσματος. Το τελευταίο αποτελεί ένα ακόμη κοινό τους στοιχείο, αφού και τα δυο είδη επιδιώκουν την άριστη εκτέλεση των ασκήσεων παράλληλα με την απόλυτη αυτοσυγκέντρωση.

Οι μέθοδοι Pilates και Yoga βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στη χρήση του βάρους του σώματος κατά τη διάρκεια της άσκησης, τόσο για την εξάσκηση δύναμης, όσο και για την προπόνηση ευλυγισίας και ευκαμψίας. Και στις δύο μεθόδους άσκησης ο ρυθμός εκτέλεσης είναι σχετικά αργός, με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση και δυσκολία.

Η συστηματική εφαρμογή των μεθόδων αυτών μπορεί να επιφέρει τα παρακάτω θετικά αποτελέσματα:

Βελτίωση όλων των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης
Γνώση και έλεγχο του σώματος
Βελτίωση της στάσης του σώματος
Πρόληψη από τραυματισμούς και μυοσκελετικές κακώσεις
Εξασφάλιση καλής λειτουργίας στο κυκλοφορικό σύστημα – αποσυμφόριση ένταση
Βελτίωση της προσωπικής εικόνας και του ψυχολογικού προφίλ
Βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης
Ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης
 

 

 

 

Κονταξή Βιβή

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, MSc

Pilates Instructor