Αρχική Βιβλίο Πανελλήνιες 2017 Σχολιασμός θεμάτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ τάξης Γενικών...

Πανελλήνιες 2017 Σχολιασμός θεμάτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το κείμενο στο οποίο κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, αποτελεί διασκευασμένο απόσπασμα από ομιλία του καθηγητή Γ. Σκαλκέα στην Ακαδημία Αθηνών. Αναλυτικότερα, προσεγγίζει την αναγκαιότητα της ηθικής συγκρότησης των επιστημόνων. Πρόκειται για κείμενο το οποίο θα μπορούσε να κατανοηθεί εύκολα από τους μαθητές, εφόσον ήταν συγκεντρωμένοι.

Όσον αφορά στην περίληψη (Α1), δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες αφού το κείμενο ήταν εύληπτο. Ωστόσο, απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή στην οργάνωση της από τους υποψηφίους λόγω των πυκνών νοημάτων του, ώστε να εξασφαλιστεί το σύνολο των μονάδων.

Τα ζητούμενα του Β σκέλους, κινήθηκαν στα γνωστά πλαίσια των τελευταίων ετών. Όμως, αξίζει να παρατηρηθεί, ότι η Β4α ενδεχομένως να ξάφνιασε τους υποψηφίους, μιας και η λειτουργία του ασύνδετου σχήματος δύναται να χαρακτηριστεί ως μη αναμενόμενη.

Στην παραγωγή λόγου, οι υποψήφιοι έπρεπε να κινητοποιηθούν στο επικοινωνιακό πλαίσιο της ομιλίας στην τελετή αποφοίτησης του σχολείου τους. Να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η επιστήμη στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων, καθώς και στα ηθικά εφόδια από τα οποία πρέπει να διακατέχεται ο επιστήμονας. Αποτελεί λοιπόν θέμα κλασσικό, αφού αφορά στην ύλη της Γ΄ Λυκείου.

Συμπερασματικά, τα θέματα στο σύνολό τους, ήταν βατά και κατανοητά. Όμως, παρόλη την ευκολία τους, χωρίς την ειδικευμένη γνώση, την επικουρική βοήθεια, την προγραμματισμένη και οργανωμένη μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι μαθητές δε φτάνουν με ευκολία το άριστα, ειδικά εάν θέλουν να επιτύχουν στις πολυπόθητες σχολές επιστημών υγείας και ζωής.

 

Φιλόλογος, Αντωνάκη Καλλιόπη
Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613

 

Πανελλήνιες 2017 Σχολιασμός θεμάτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ τάξης Γενικών Λυκείων
Rate it