Αρχική Βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Τα φετινά θέματα στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κινήθηκαν σε παρόμοιο στυλ με αυτά των προηγούμενων ετών, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς το περιεχόμενό τους, όπως άλλα μαθήματα των φετινών εξετάσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Το Θέμα Α αποτελείται από τέσσερα υποερωτήματα τα οποία είναι απλά, κατανοητά και δεν εμπεριέχουν παγίδες. Ένας πολύ καλά προετοιμασμένος υποψήφιος δεν θα συναντήσει ιδιαίτερη δυσκολία κατά την επίλυσή τους. Ειδικά το υποερώτημα Α2, διευκολύνει τους μαθητές, αφού απαιτεί τα ζητούμενα να αναφερθούν μόνο ονομαστικά και όχι αναλυτικά.

 

Το Θέμα Β ακολουθεί τη λογική του θέματος Α, με απλά ζητούμενα, χωρίς παγίδες και  αποτελείται από δύο υποερωτήματα. Το υποερώτημα Β1 είναι μια έξυπνη άσκηση συμπλήρωσης κενού, αφού οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως την εκφώνηση, ώστε να αποκωδικοποιήσουν τι επακριβώς ζητείται. Το υποερώτημα Β2 δεν είναι απαιτητικό, όμως χρειάζεται αρκετά καλή γνώση της συγκεκριμένης θεωρίας, ώστε να απαντηθεί.

 

Το Θέμα Γ, που αφορά τη διαχείριση των στοιχείων ενός πίνακα, είναι το πιο δύσκολο θέμα της εξέτασης. Η κατανόηση της εκφώνησης είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Τα υποερωτήματα Γ1 και Γ4 μπορούν να λυθούν από όλους τους υποψήφιους. Τα υποερωτήματα Γ2 και Γ3 όμως απαιτούν από τους μαθητές βαθιά γνώση του αντικειμένου του μαθήματος. Ουσιαστικά, τα υποερωτήματα αυτά είναι που ξεχωρίζουν τον μέτρια από τον άριστα προετοιμασμένο υποψήφιο.

Το Θέμα Δ δεν εμπεριέχει εξεζητημένες έννοιες και θεωρείται σχετικά βατό.
Συμπερασματικά, τα θέματα των φετινών εξετάσεων είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς παγίδες. Ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να προσεγγίσει το 10-12. Στη συνέχεια όμως, η δυσκολία αυξάνει. Μόνο ένας άριστα διαβασμένος μαθητής, ο οποίος έχει κατανοήσει σε βάθος το μάθημα και έχει δουλέψει διάφορες και πιο περίπλοκες μεθοδολογίες με τη βοήθεια έμπειρων καθηγητών κατά την προετοιμασία του, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο σύνολο των θεμάτων.

 

Γιαννάκου Μαρία

Πληροφορικός

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Rate it