Αρχική Βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ...

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικά, θέματα απαιτητικά, δεν καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ήταν σαφή προς τη διατύπωσή τους και δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόηση τους. Η λύση τους απαιτούσε πολύ καλή προετοιμασία της ύλης στη ουσία της και γνώσεις από το Γυμνάσιο έως το Λύκειο!
Συγκεκριμένα:
Σο Θέμα Α είναι θεωρίας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες αφού και το Α2 που ήταν κριτικής σκέψης ήταν απλό.
Σο Θέμα Β ήταν αναμενόμενο, ήταν στις προτάσεις του Υροντιστηρίου μας, χρειαζόταν όμως ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις. Σο Β4 ήθελε αρκετο χρόνο.

Στο Θέμα Γ ήταν ιδιαίτερων απαιτήσεων και προσοχής. Σα Γ2, Γ4 ήθελαν αρκετό χρόνο. Απευθυνόταν σε μαθητές που είχαν μελετήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο Θέμα Δ ήταν γενικά δύσκολο αλλά αντιμετωπίσημο, με άρωμα Άλγεβρας προηγόυμενων τάξεων. Σα ερωτήματα Δ1, Δ2, ήταν στις προτάσεις του Φροντιστηρίου μας, και είχαν δουλευτεί επαρκώς καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Συνοψίζοντας, αποδεικνύεται για άλλη μια χρονιά, ότι για την λύση των θεμάτων των Μαθηματικών Προσανατολισμού και προϋπόθεση για την επιτυχία , είναι η σοβαρή, μεθοδική και σε βάθος, επεξεργασία της ύλης με ένα συνεχόμενο «γιατί» να πλανάται πάνω από την εκπαιδευτική διαδικασία, μακριά από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο!

 

Τσαγκαράκης Γιώργος

Μαθηματικός

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΣΟΛΙΣΜΟΥ
Rate it