Αρχική Βιβλίο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ...

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα φετινά θέματα στο μάθημα ΑΟΘ  χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές μέτριας δυσκολίας  αλλά δυσκολότερα απο αυτά παλιότερων ετών.

Συγκεκριμένα :

Στην Ομάδα Α ( σωστό-λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) τα θέματα χαρακτηρίζονται κατανοητά και σε γενικες γραμμές εύκολα .

Στην Ομάδα Β ( θεωρία ) το θέμα ήταν αν και μεγάλο σε ποσότητα, εύκολο από εκείνα που οι μαθητές χαρακτηρίζουν «sos».

Στην Ομάδα Γ ( 1η άσκηση ) το θέμα ήταν από το Κεφάλαιο 3 και ήταν σχετικά εύκολο .

Στην Ομάδα Δ (2η άσκηση) το θέμα ήταν από το κεφάλαιο 5  και περιλάμβανε 4 ερωτήματα από τα οποία τα 3 τελευταία  και ιδιαίτερα το ερώτημα Δ2 δυσκόλεψε τους μαθητές.

 

Σε γενικές γραμμές τα θέματα απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές και απαιτούσαν πλήρη κατανόηση της θεωρίας και  των ασκήσεων του βιβλίου.

 

Τσαφαντάκης Κώστας

Οικονομολόγος

Κέντρο Εκπαίδευσης  «Γνώση και Σοφία»

www.gnosikaisofia.com https://el-gr.facebook.com/gnosikaisofia/
Περδικάρη 6, Ηράκλειο, Κρήτης
Τηλ: 2810333613
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Rate it