Αρχική Αγγειολόγος Νικόλαος Ε. Λιάσης M.D Ακτινολόγος – Αγγειολόγος

Νικόλαος Ε. Λιάσης M.D Ακτινολόγος – Αγγειολόγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νικόλαος Ε.Λιάσης M.D
ΑκτινολόγοςΑγγειολόγος Σμήναρχος (Υ.Ι.) ε.α.
Τ. Διεθυντής Αγγειολογικού Τμήματος- Αγγειολογικού Εργαστηρίου και Τμήματος Υπερήχων του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α).
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Ε. Λιάσης M.D Ακτινολόγος – Αγγειολόγος
Rate it