Αρχική Συνέδρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις Η Νέα σημαντική Διεθνής Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις Τάσεις...

Η Νέα σημαντική Διεθνής Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις Τάσεις στη Σύνταξη Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που παρουσιάστηκε σε Νέα Υόρκη και Τορόντο, τώρα στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Oι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στο Sustainability (CSR) Reporting για την Ελλάδα θα παρουσιαστούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Training on Sustainability Reporting για τα νέα GRI standards, που πραγματοποιείται από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), επίσημο εκπαιδευτικό συνεργάτη του Global Reporting Initiative (GRI), στην Αθήνα στις 13-14 Νοεμβρίου 2017.

 

Εκεί θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της νέας διεθνούς ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδά), τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια, εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Τορόντο και το Τόκυο με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως η Xylem, CocaCola και LOréal, HD Supply, Federal Reserve bank of New York, Μicrosoft, P&G.

 

Τα κύρια ευρήματα της καινοτόμας έρευνας, που εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ στρατηγικής, στόχων και εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας και των συνολικών βελτιωμένων οικονομικών επιδόσεων μιας εταιρείας περιλαμβάνουν:

 

  • Τα Πρότυπα του GRI παραμένουν τα πιο δημοφιλή καθώς το 65% των εταιρειών της έρευνας τα έχει χρησιμοποιήσει, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η μετάβαση στα νέα GRI Standards.

 

  • Όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ην.Εθνών (SDGs).

 

  • Δύο τρίτα (2/3) των εταιριών που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας βάσει GRI Standards και έχουν ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αειφορία σημειώνουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από ό,τι οι εταιρείες που δεν κάνουν Εκθέσεις και δεν έχουν αντίστοιχες στρατηγικές .

 

Στο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα θα παρουσιαστούν και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και πώς ενσωματώνονται στα νέα Standards, καθώς και οι απαιτήσεις της νέας Ελληνικής νομοθεσίας για την δημοσιοποίηση στοιχείων για την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Η Νέα σημαντική Διεθνής Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τις Τάσεις στη Σύνταξη Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας που παρουσιάστηκε σε Νέα Υόρκη και Τορόντο, τώρα στην Αθήνα
Rate it