Αρχική Ειδήσεις - Νέα Απλήρωτοι ακόμα οι φυσικοθεραπευτές

Απλήρωτοι ακόμα οι φυσικοθεραπευτές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με την τιμή αποζημίωσης της φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, η οποία θεωρητικά ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ, ενώ το 2012 η τιμή έφθανε στα 20 ευρώ.

Εκείνο το οποίο παραλείπεται είναι η πραγματική τιμή αποζημίωσης, μετά από την αφαίρεση των επιστροφών ( rebate & clawback).

Έτσι, το 2016 οι πραγματικές ετήσιες υποβληθείσες πραγματικές δαπάνες – εκτελεσμένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας – ανήλθαν στο ποσό των 93.202.000 ευρώ (86.299.000 + rebate που αφαιρείται πριν την έκδοση του τιμολογίου).

Δηλαδή εκτελέστηκαν 6.213.528 συνεδρίες φυσικοθεραπείες ετησίως και ο κλειστός προϋπολογισμός του κωδικού ανέρχεται στο ποσό των 68.000.000 ευρώ.

Με απλά λόγια, η εκκινούμενη αποζημίωση της συνεδρίας ανέρχεται σε 10,94 ευρώ και όχι σε 15 ευρώ.

Η περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών στοιχείων ενός μέσου φυσικοθεραπευτή αποδεικνύει την οικονομική καταστροφή, γιατί:

  • Με 20 ασθενείς το μήνα (που είναι ο μέσος όρος του μέσου εργαστηρίου), το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 2.188 ευρώ.
  • Ο μέσος όρος των λειτουργικών εξόδων ενός εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ( ενοίκιο, θέρμανση ,ΔΕΗ , αποσβέσεις εξοπλισμού κλπ) ανέρχεται σε 30-40% του ποσού που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.
  • Άρα το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του μέσου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι από 15.753 ευρώ έως 18.379 ευρώ ανάλογα με την περιοχή δραστηριότητας.
  • Από αυτό το φορολογητέο εισόδημα ο φυσικοθεραπευτής θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά κάθε έτος 4.245 ευρώ έως 4.953 ευρώ και φόρο εισοδήματος 3.465 ευρώ έως 4.043 ευρώ.
  • Αν προστεθεί και το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
  • Καθαρό ετήσιο εισόδημα από 7.393 ευρώ έως 8.733 ευρώ ή Μηνιαίο εισόδημα 616 ευρώ έως 727 ευρώ, για να ζήσει ένας φυσικοθεραπευτής την οικογένειά του και να σπουδάσει τα παιδιά του.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο φυσικοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για 12 μήνες και αμείβεται για τους 8 μήνες, καθώς οι 4 μήνες παρακρατούνται, επιστρέφονται, χάνονται, δεν καταβάλλονται, ελέω Ελληνικών εφευρέσεων (rebate & clawback).

Η τελευταία πληρωμή του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2017 και λόγω του συμψηφισμού και της μη απόδοσης των δεδουλευμένων 2 μηνών για το α΄ εξάμηνο του 2016 (clawback), νέες πληρωμές προβλέπονται όταν θα σημάνει καλοκαίρι και, βέβαια, θα πρέπει να συμψηφιστούν και να μην αποδοθούν άλλοι 2 μήνες μέσα στο 2017…

Αυτό το καθεστώς της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους, καθώς και της θεωρητικής αμοιβής, η οποία παραμένει άγνωστη ως προς το τελικό της ύψος, πρέπει να σταματήσει.

Δεν είναι τυχαίο που στρατιές ανέργων φυσικοθεραπευτών ακολουθούν το δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.

Rate it