Αρχική Κράτος πρόνοιας Χορήγηση φαρμάκων στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Χορήγηση φαρμάκων στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει, ότι τα φαρμακεία στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, παράλληλα με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ διαθέτουν τις προγραμματισμένες αναγκαίες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα των βαρέως πασχόντων ασθενών. Υπενθυμίζεται, ότι οι ασθενείς θα πρέπει έγκαιρα να ειδοποιούν τα φαρμακεία των νοσοκομείων, ώστε να γίνεται η παραγγελία των φαρμάκων τους.

Χορήγηση φαρμάκων στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς
Rate it