Αρχική Ι.Σ.Α Ενταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ

Ενταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 17 του Ν. 4052/2012 ορίζεται ως ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ η 01.05.2012. Στις 25.04.2012 οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνυπογράφουν την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.90380/οικ.9487/1128 Κοινή Υπουργική Απόφαση δυνάμει της οποίας αναβάλλεται η ένταξη του προαναφερόμενου Ταμείου στον ΕΟΠΥΥ για την 01.06.2012, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «μεσολαβεί προεκλογική περίοδος και δεν είναι εφικτή η έγκαιρη έκδοση των προβλεπομένων για την υλοποίηση των παραπάνω διατάξεων Υπουργικών Αποφάσεων…».

 

Εν συνεχεία στις 30.04.2012 το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνει ότι η ένταξη του κλάδου υγείας του ταμείου  ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ  ισχύει τελικά από 01.05.2012!! Για μια ακόμη φορά οι αρμόδιοι Υπουργοί κρίνονται ανάξιοι των περιστάσεων και δημιουργούν καθεστώς πλήρους σύγχυσης με τις αποφάσεις τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

 

Ενταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ
Rate it