Αρχική Φορείς Υγείας Δαπάνη προμήθειας των μοσχευμάτων που προέρχονται απο το εξωτερικό.

Δαπάνη προμήθειας των μοσχευμάτων που προέρχονται απο το εξωτερικό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω τω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν με το κόστος της προμήθειας μοσχευμάτων από το εξωτερικό,για περιπτώσεις αλλογεννετικής μεταμόσχευσης από ξένο εθελοντή δότη, με απόφαση του υπουργείου ΥΚΑ από τούδε και στο εξής,τη δαπάνη των συγκεκριμένων μοσχευμάτων θα αναλαμβάνουν πλήρως τα νοσοκομεία και εν συνεχεία τα έξοδα, θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών.

Δαπάνη προμήθειας των μοσχευμάτων που προέρχονται απο το εξωτερικό.
Rate it